Polub.

Twoje Miasto Rawicz. Twoje Źródło Informacji
Twoje Miasto Rawicz - Facebook
Facebook tmrawicz
Logo TMRawicz.pl
Twoje Miasto Rawicz - YouTube
Ponad 2,3 mln zł z funduszy unijnych dla powiatu

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” to nazwa zadania na które udało się pozyskać środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Projekt będzie polegał na rozbudowie systemów teleinformatycznych z możliwością świadczenia e-usług oraz na dostosowaniu geodezyjnych rejestrów publicznych do przepisów prawa i doprowadzeniu do ich wzajemnego dopełniania się i zgodnego współdziałania.


W ramach projektu udostępnione zostaną następujące e-usługi: udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kompleksowej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, obsługi rzeczoznawców majątkowych. Wartość całego projektu wynosi 2,7 mln zł, z czego 2,3 pochodzić będzie ze środków unijnych.


W poprzednich latach zrealizowano już pierwszy etap działań, a mianowicie zakupiono i uruchomiono portal internetowy umożliwiający przeglądanie baz danych rejestrów geodezyjnych. Dostępny jest on pod adresem: www.rawicz.giportal.pl.

 

- Bardzo cieszę się, że pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne, tym bardziej, że konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie są łatwe i istnieje ogromna rywalizacja. Czekamy na kolejne dobre dla powiatu rozstrzygnięcia i przygotowujemy się do składania kolejnych aplikacji - mówi Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.

 

(LA)

 

28 grudnia 2016

Copyright © Twoje Miasto Rawicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja:

redakcja@tmrawicz.pl

 

Dział reklamy:

reklama@tmrawicz.pl