30 stycznia 2019
Nowy oznakowany radiowóz będzie poruszał się po drogach naszego powiatu.Volkswagen T6 został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu Policji. Radiowóz będzie służył policjantom pełniącym służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Tabor rawickiej
25 stycznia 2019
Wymiana młodzieży oraz współpraca gospodarcza i kulturalna – te kwestie były omawiane podczas wizyty rawickiej delegacji w białoruskim mieście Głębokie, które współpracuje od wielu lat z Zieloną Górą oraz miastami
24 stycznia 2019
W pierwszą sobotę lutego nastąpi pobłogosławienie organów w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Poświęci je arcybiskup Stanisław Gądecki. Tydzień wcześniej wierni będą mogli posłuchać w kościele wokalistki Katarzyny Cerekwickiej. Renowacja
21 stycznia 2019
W dniach 21-24 stycznia 2019 roku wielkopolscy policjanci przeprowadzą działania „Prędkość – Zero Tolerancji”. Nadmierna szybkość jest cały czas główną przyczyną zdarzeń drogowych, dlatego funkcjonariusze nie będą wyrozumiali dla kierowców
17 stycznia 2019
Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Rawii – Karol Świderski zmieni klubowe barwy. Zdaniem specjalistów najbardziej prawdopodobne są dwa kierunki. Jak informuje Przegląd Sportowy, odejście piłkarza z Jagielloni Białystok jest

Przeczytaj też:

REKLAMA

Starosta Rawicki poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał do gmin informację o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku nawałnicy.


Pomoc może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego czy lokalu, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych i osunięć ziemi. Dotyczy to nie tylko piątkowej (11 sierpnia) nawałnicy, ale również wcześniejszych (od maja 2017 roku).

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc może zostać udzielona na remont budynku lub mieszkania lub całkowitą odbudowę. Może ona zostać przyznawana rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym na wniosek. Co ważne, w przypadku, gdy w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe, jednakże łączna wysokość środków nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzenia klęskowego.

 

Warto podkreślić, że pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia. W celu rozliczenia, osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

 

W przypadku pomocy na remont – kwota nie może przekroczyć 20 tys. zł. W przypadku całkowitej odbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego – 100 tys. zł.

 

Jak starać się o pomoc?

 

Należy zwrócić się do właściwego urzędu gminy lub miasta. Wójt lub burmistrz ma obowiązek sporządzić i przedstawić wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków lub lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku. Po weryfikacji listy przez wojewodę, ten wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Przypominamy również, że poza opisanym wyżej przykładami, gminy mogą wypłacić jednorazowo do 6.000 zł zasiłku.

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Rynek 17, pokój nr 23 (II piętro)
e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

 

 

14 sierpnia 2017

Jeśli ucierpiałeś w nawałnicy, możesz starać się o pomoc. Ile otrzymasz?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Copyright © Twoje Miasto Rawicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja:

redakcja@tmrawicz.pl

 

Dział reklamy:

reklama@tmrawicz.pl

Polub.

Twoje Miasto Rawicz. Twoje Źródło Informacji
Twoje Miasto Rawicz - Facebook
Facebook tmrawicz
Logo TMRawicz.pl
Twoje Miasto Rawicz - YouTube